PROCEDURE VOORDRAGEN EN AANMELDEN NIEUWE LEDEN

- Het voordragen van een nieuw lid gebeurt door twee leden die elk zelf ten minste een jaar lid zijn. Het gebeurt per e-mail via het formulier ‘Voordragen nieuw lid’ dat op de site van de club te vinden is.
- Een aspirant-lid bezoekt samen met de voordragers twee lezingen. Er mag niet meer dan een jaar zitten tussen de twee bezochte lezingen. Is dat wel het geval dan vervalt de eerst bezochte lezing en begint de procedure opnieuw.
- Geeft het aspirant-lid daarna aan lid te willen worden, dan vult ze het formulier ‘Aanmelden nieuw lid’ in dat te vinden is op de website. Samen met een recente foto wordt dit gemaild naar de ledenadministratie: noortjemuziek@planet.nl en naar L. Jeanty, e-mail: lilian.jeanty@jeanty.info, tel. 050-3183095.

- Twee bestuursleden bezoeken het aspirant lid en geven informatie over de club. 
- De naam van het toekomstig lid wordt vermeld in het Bulletin. Zonder tegenreacties van leden wordt het voorlopige karakter omgezet in een definitief lidmaatschap.|

- Daarna volgt de lunch met het bestuur en de installatie tijdens de eerstvolgende bijeenkomst.Formulier voordragen nieuw lid klik hier

Formulier aanmelden nieuw lid klik hier

Formulier privacy klik hier

hostgator coupon or play poker on party poker
Copyright 2018 Nieuw lid. Design by PC Ronnie
Joomla Templates by Wordpress themes free